Het psychologisch kapitaal

 

Sinds het begin van de eeuw zijn er steeds meer relevante inzichten binnen het werkveld van de psychologie ten aanzien van het functioneren van mensen. De aandacht gaat dankzij deze nieuwste inzichten uit de Positieve psychologie meer uit naar krachten van de mens in plaats van klachten. Dit fenomeen komt ook min of meer terug in de huidige participatie maatschappij. Belangrijk is het om te weten dat de stroming Positieve psychologie wetenschappelijk ondersteund wordt.

Het Psychologisch Kapitaal is een dermate groot onderdeel van het functioneren van mensen dat we er eigenlijk niet aan ontkomen om daar eens goed naar te kijken. Het IQ, talent, genenpakketje, de persoonlijkheidskenmerken en de grillige emoties (die situatie afhankelijk zijn) zijn GEEN voorspeller hoe mensen tot hun doelen komen. Of dat nou als leerling of student op school is, werknemer bij een bedrijf, patiënt die om moet gaan met zijn of haar ziekte of, zoals ik onderzocht voor mijn studie, mensen die al twee jaar ziek zijn en de mogelijk de WW of WIA ingaan (re-integratietrajecten).

Psychologisch Kapitaal is ontwikkelbaar!!

Het Psychologisch Kapitaal is een grote voorspeller voor het algemene welbevinden, op sociaal, psychologisch en emotioneel gebied. De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) stelt inmiddels ook dat veel mensen na tegenslag hun weg weer kunnen hervinden, misschien met een ander vertrekpunt dan voorheen. Het is niet meer het hoogst haalbare om te denken dat ingrijpende gebeurtenissen eerst weggepoetst en opgelost moeten worden om verder te kunnen. Welbevinden kan ook bereikt worden door het aanpassen van denken en handelen.

Fijn om te weten dat welbevinden niet bepaald wordt door uiterlijk, woonplaats, basisvoorzieningen, geld of status!

Het Psychologisch Kapitaal is een grote voorspeller voor het behalen van nieuwe doelen, ook in gezonde situaties. Het heeft grote invloed op acties die ondernomen worden om specifieke doelen te bereiken, maar zeker ook uiteindelijk op de gezondheid van mensen. Het gaat verder dan de motivatietheorieën, zelfverzekerdheid in het algemeen of persoonlijkheidstheorieën. Mensen met een hoog domeinspecifiek Psychologisch Kapitaal functioneren beter, zijn gelukkiger, zijn minder ziek en zijn prettige mensen in de omgang.

Ik ken veel mensen met een hoog psychologisch kapitaal Wat heeft het met ziekteverzuim te maken?
Wat heeft het met leerlingen en hun blik op de toekomst te maken?
Wat heeft het te maken met het omgaan met ziektes?ondanks dat ze flinke tegenslagen hebben meegemaakt. Ik hoor het aan wat ze zeggen en doen. Dus ook wat zij niet zeggen en juist niet doen is van belang.

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over dit onderwerp en wil je voorbeelden van interventies hebben, nodig mij dan uit voor een presentatie. Ik praat jou of je team graag bij. Ter lering en inspiratie, want Psychologisch Kapitaal is ontwikkelbaar!

 

Mocht je geïnteresseerd zijn in meer informatie:

Duur presentatie: ongeveer 60 minuten. Prijs 115,– (excl. BTW en km vergoeding (indien buiten Purmerend).

Wat heeft het met ziekteverzuim te maken?
Wat heeft het met leerlingen en hun blik op de toekomst te maken?
Wat heeft het te maken met het omgaan met ziektes?

Wat heeft het te maken met jouw welbevinden? Hoe kan je patronen doorbreken zonder in therapie te gaan?