Verzuim & Preventie2020-04-03T17:16:23+02:00

Ziekteverzuim

Dat valt niet mee om je leven weer op te pikken als er ingrijpende dingen zijn gebeurd in jouw gezondheid. Je wil wel terug naar je werk, maar je bent niet meer zo belastbaar als voorheen. Niet in je oude functie. Of je belastbaarheid zou anders benut kunnen worden, maar je huidige werkgever kan niet in een andere passende functie voorzien. Voor een werknemer is dit naast het verlies van (tijdelijke) gezondheid ook vaak een verlies van de oude baan. Een werkgever raakt wellicht een goede kracht kwijt en moet nog een jaar doorbetalen. En als het traject in het tweede jaar verzuim niet juist ingevuld wordt ligt er nog een sanctie voor een derde jaar loondoorbetaling in het vooruitzicht. Een werknemer kan ook flink teruggaan in loon.

Zit je in een dergelijk traject na een jaar ziektewet? Hoogstwaarschijnlijk dat je dan een 2e spoortraject aangeboden krijgt. Een werkgever is conform de Wet van Poortwachter verplicht om goed werkgeversschap te tonen en samen met jouw te kijken naar re-integratiemogelijkheden elders. Hij hoeft dat niet zelf te doen. Het is immers een heel specifieke taak om mensen in het 2e spoor goed te begeleiden. Onafhankelijkheid en deskundigheid en kennis van de arbeidsmarkt is een andere tak van sport en deze trajecten worden daarom vaak uitbesteed aan deskundige bedrijven.

Werkfit en Naar Werk

Je hebt je al een periode niet meer actief op de arbeidsmarkt begeven. Je hebt inmiddels na diverse bezoeken aan artsen en het UWV een WGA uitkering. Maar je hebt toch nog een restcapaciteit om te benutten. Misschien is je situatie wel veranderd. Het UWV zal bekijken of je recht hebt op begeleiding en coaching via re-integratiebedrijven. Het UWV bekijkt of je eerst in aanmerking komt voor een Werkfit-traject (daarin is het doel nog niet zozeer gefocust op het krijgen van een baan, maar meer op o.a. persoonlijke effectiviteit en werknemersvaardigheden). Of een traject ‘Naar Werk’, waarbij de nadruk wel op het verkrijgen van een baan ligt.

De focus ligt op persoonlijke groei en ontwikkeling en zien van nieuwe kansen!

 

Re-integratietrajecten (WIA) zoals Werkfit of Naar Werk via het UWV

Je hoeft elkaar niet aan te kijken, stiltes zijn niet ongemakkelijk, maar juist heel fijn.

Mijn Blogberichten

Om jullie te inspireren

Ga naar de bovenkant